Podnikejte bez obav - Jednatele.cz

Zakládání společností na Kypru, Kypr, offshore firmy, ready made shlef kyperská společnost

Zakládání společností na Kypru
Ready made kyperské firmy
Korporátní daň 12,5% nebo 0%
Odměny zahraničním manažerům 0%

Změna sídla a právní příslušnosti společnosti zapsané v ČR na Kypr

Od roku 2007 přijímá registr obchodních společnosti na Kypru žádosti od již existujících zahraničních společností, které chtějí umístit sídlo na Kypr a pokračovat ve své činnosti v rámci zákonů kyperské republiky. Nebude už nutné ukončit svou činnost, hlavním přínosem, je, že odpadá potřeba převodu aktivit na kyperskou společnost, změny veškerých smluv, dohod a dalšího a lze plynule pokračovat ve fungování společnosti na Kypru.


Na základě ustanovení Zákona č. 124 (1) 2006 Sb. musí každá zahraniční společnost, která chce umístit své sídlo na Kypr, podat žádost k obchodnímu rejstříku na Kypru. Podle nového článku 354C obchodního zákoníku by měla žádost obsahovat:

1. Rozhodnutí valné hromady nebo jiný dokument řešící převod sídla společnosti na Kypr musí být v souladu se zákony ČR a stanovami společnosti. Takovéto usnesení musí být podobné kyperskému právu. Rozhodnutí musí být schváleno 75% většinou na valné hromadě, která je svolána 21 dnů po oznámení jejího konání.

2. Kopie zakládacích listin a stanov, podle kterých společnost vznikla, a které musí splňovat příslušná ustanovení obchodního zákoníku Kyperské republiky a ustanovení týkající se sídla.

3. Osvědčení o existenci (certificate of good standing)

4. Čestné prohlášení jednatele (nebo jiného statutárního orgánu) společnosti (nebo jiné osoby řádně pověřené valnou hromadou) ověřuje:


i. Aktuální jméno společnosti a obchodní jméno, pod kterým bude pokračovat ve fungování na Kypru;
ii. Zápis soudu, podle kterého je společnost zapsána;
iii. Datum zápisu;
iv. Rozhodnutí, podle kterého bylo rozhodnuto, že společnost změní místní příslušnost na Kypr.
v. Doklad o tom, že společnost podala informaci příslušným úřadům v České republice o rozhodnutí valné hromady změnit sídlo společnosti na Kypr;
vi. Doložit, že neprobíhají žádná správní nebo trestní řízení vůči společnosti pro porušení zákonů v České republice;
vii. Jména jednatele, případně předsedy představenstva a členů představenstva nebo dalších statutárních orgánů a zástupců zmocněných jednat z titulu statutárních orgánů společnosti;
viii. Řádně ověřený seznam členů společnosti;
ix. To, že společnost je finančně způsobilá a to, že ten, kdo sepsal předběžné prohlášení, si není vědom žádných skutečností nebo okolností, které by mohly nepříznivě ovlivnit solventnost společnosti v následujících 12-ti měsících od podání žádosti.


5. Další doklady, které mohou být požadovány:

i. Předložení dokladu, podle kterého je zřejmé, že právní systém České republiky v souladu s direktivami EU umožňuje provedení změny sídla společnosti do jiného státu.
ii. Dokument osvědčující souhlas všech členů vedení společnosti, zaměstnanců, věřitelů, držitelů dluhopisů a cenných papírů se změnou sídla společnosti.

6. Jde-li o veřejně obchodovatelnou společnost, musí rovněž předložit:
i. přehled akcií nebo dluhopisů;
ii. doklad o souhlasu udělený na zahraniční burze s převodem sídla společnosti (v případě, že akcie jsou kótovány na burze cenných papírů), a
iii. ověřený seznam svých akcionářů.

7. Jsou-li činnosti, které mají být prováděny na Kypru takové, že je k nim potřebná licence, musí společnost získat příslušné licence nebo povolení příslušného orgánu, a to před zahájením podnikání na Kypru. (kontaktujte nás pro více informací)
Pokud byly splněny všechny potřebné náležitosti, vydá úřad osvědčení o předběžné registraci. Osvědčení potvrdí, že zahraniční společnost je dočasně registrovaná na Kypru jako právnická osoba, na kterou se vztahují veškerá práva a povinnosti, včetně daného daňového režimu.

Společnost musí do šesti měsíců ode dne vydání prozatímního osvědčení předložit rejstříku uspokojivé doklady o tom, že již není zapsána (a byl proveden výmaz z obchodního rejstříku) v zemi, ve které byla původně registrována. Je-li tomu tak, je vydáno osvědčení o tom, že společnost byla registrována na Kypru jako právní subjekt, v souladu s ustanovením o společnostech na Kypru.

 

Rádi vám poskytneme další imformace a potřebnou konzultaci.

Poplatky a náklady spojené s převodem naleznete v sekci Naše ceny >>

Zprostředováváme založení bankovních účtů a on-line platebních bran pro právnické osoby u těchto finančních ústavů:

Mapa stránek | Podmínky používání stránek | Prohlášení o ochraně dat
Copyright zakladanispolecnostinakypru.cz © 2011-2016
Ochranné známky nebo registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastník.Advokátní kancelář Brno | ARNET JB s.r.o. | Astra účetnictví | Doporučujeme.net | DŮM a Vybavení | Ekonomikon.cz | Fitness Plzeň | Goog.cz | Inzerce zdarma | JakNaWeb.com | Katalog 1x.cz | Katalog-odkazů.cz | Levné sídlo pro firmy | LUXO koupelny | Nejlepší vtipy na Vtipy o.xf.cz | Server hosting | Seznam českých a slovenských internetových stránek | Sidlo | Spalovače tuku | Účetnictví, daně, mzdy | Virtualni kancelare Praha | Worldtax.eu | www.ukazatel.cz | www.waudit.cz | zebricek.cz | ostatn? partne?i >>