Podnikejte bez obav - Jednatele.cz

Zakládání společností na Kypru, Kypr, offshore firmy, ready made shlef kyperská společnost

Zakládání společností na Kypru
Ready made kyperské firmy
Korporátní daň 12,5% nebo 0%
Odměny zahraničním manažerům 0%

DAŇOVÉ VÝHODY FIRMY NA KYPRU

VÝHODY PRO PRAVNICKÉ OSOBY


Daně

Podle zvláštních předpisů v zákonech o dani z příjmů na Kypru, je čistý zisk mezinárodních obchodních společností (IBC) na Kypru zdaněn sazbou 12,5 %. Na příjmy ze zahraničí, kdy příjem byl vytvořen činností mimo Kypr je sazba zdanění 0%.


Dohody o dvojím zdanění
Kypr uzavřel 34 smluv o zamezení dvojího zdanění s: Rakouskem, Bulharskem, Běloruskem, Belgií, Kanadou, Čínou, Českou republikou, Dánskem, Egyptem, Francií, Německem, Řeckem, Maďarskem, Indií, Irskem, Itálií, Kuvajtem, Maltou, Mauriciusem, Norskem, Polskem, Rumunskem, Ruskem, (včetně většiny zemí SNS, tj. Ázerbajdžánem, Arménií, Kyrgyzstánem, Moldávií, Uzbekistánem a Ukrajinou), Singapurem, Slovenskem, Slovinskem, Jižní Afrikou, Švédskem, Sýrií, Thajskem, Velkou Británií, USA a zeměmi bývalé Jugoslávie.

Úplné znění Dohody o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Kyperskou republikou je ke stažení zde ve formátu PDF. Komentář k dohodě naleznete zde.


Licenční poplatky

Neuplatňují se.
 

 VÝHODY PRO HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI

Kypr je dobře zavedeným mezinárodním centrem, které bylo kriticky zhodnoceno a shledáno jako atraktivní lokalita pro  holdingové společnosti, mimo jiné z daňového hlediska, zejména díky přistoupení Kypru k Evropské unii (EU) a přijetí nové právní úpravy daní na Kypru, která je nyní v souladu s acquis communautaire (právní řád Evropské unie). Právní předpisy a postupy na Kypru jsou nyní harmonizovány se zákony a směrnicemi EU, kodexem chování a doporučením Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ohledně Harmful Tax Corporation.

Daňový režim
Na rozdíl od jiných zemí v Evropě musí pro získání daňových výhod podle nové daňové reformy držet holdingové společnosti na  Kypru pouze minimálně 1 % základního kapitálu zahraniční dceřiné společnosti.

Nová daňová legislativa
Jednotná 10% sazba daně pro právnické osoby, vztahující se na celosvětové příjmy, je nyní uložena pro všechny rezidentní společnosti. Je to nejnižší sazba daně právnických osob v Evropské unii, a tedy nejvýhodnější základní sazba daně z příjmů společností na Kypru. Nový způsob zdanění společnosti se liší podle sídla společnosti. Společnost má „sídlo pouze v republice“, pokud je její činnosti centrálně řízena a kontrolována na Kypru. Proto je podle nových pravidel rezidentní společnost zdaněna podle svých celosvětových příjmů pocházejících z Kypru i mimo něj, pokud je společnost řízena a kontrolována z Kypru. S ohledem na nové daňové předpisy jsou mezinárodní holdingové obchodní společnosti působící na Kypru nyní v daleko výhodnější pozici, protože mohou využívat výhody plynoucí z daňových výjimek, stejně jako daní z příjmů právnických osob, vypočítaných na základě nových daňových předpisů.


Osvobození od daně
S ohledem na novou daňovou legislativu je 50 % příjmů z úroků osvobozeno od daní z příjmu právnických osob, s výjimkou příjmů z úroků získaných při běžném podnikání nebo v souvislosti s běžným podnikáním.


Přijaté dividendy
Dividendy přijaté ze zahraničí jsou nyní podle nových daňových předpisů zcela osvobozeny od korporační daně. Kromě toho jsou rovněž osvobozeny od 15% příspěvku na obranu za předpokladu, že nejméně 1% základního kapitálu společnosti tvoří přímý podíl v zahraničí. V praxi to znaměná, že pokud kyperská společnost vlastní obchodní podíl v české společnosti jsou příjmy z výnosů a dividend této české společnosti zdaněny 0% sazbou daně a kyperská společnost může tyto příjmy vyplatit s 0% daní svým majitelům.


Podmínky restrukturalizace
Vzhledem k začlenění směrnice ES -  Merger Directive 90/434/EEC do nového daňového zákona, jsou společnosti v rámci reorganizace (fúze / rozdělení / převod majetku) osvobozeny od daně z převodu majetku (včetně akcií).
 

Výnosy z akcií a daň z kapitálových výnosů
Zisky z nákupu a prodeje podílů jsou osvobozeny od daně. Dále neexistují daně z kapitálových výnosů, kromě 20% daně z kapitálových výnosů, která platí pro zisky z prodeje nemovitého majetku na Kypru a akcie nekotovaných společností, které vlastní nemovitosti na Kypru.


Zisky z činnosti stálé provozovny v zahraničí
Zisky ze stálé provozovny v zahraničí jsou osvobozeny od daní. Výjimka neplatí, pokud (i) stálá provozovna se přímo či nepřímo zabývá z více než padesáti procent (50 %) činnostmi, které vytvářejí investiční výnosy, a (ii) zahraniční daňové zatížení je podstatně nižší než na Kypru.


Pobočky společností na Kypru
V souvislosti se vstupem Kypru do EU bude zamezení dvojího zdanění platit pro všechny pobočky kyperských společností se sídlem v jiných členských státech v Evropské unii, neboť mezi rezidentními společnostmi v členském státě a pobočkami těchto společností se sídlem v jiném členském státě nesmí být žádná diskriminace.
 

Rozdělení holdingových společností na Kypru
Dividendy vyplácené akcionářům - nerezidentům jsou osvobozeny od srážkové daně. Ve skutečnosti na Kypru nejsou pro nerezidenty nařízeny srážkové daně z příjmu vyplácených dividend, úroků a licenčních poplatků (vzhledem k tomu, že právo
k duševnímu vlastnictví se na Kypru nepoužívá).

FIREMNÍ DAŇOVÉ VÝHODY

 

Převod ztrát
Daňové ztráty za rok 2000 mohou být převedeny na neurčito. Ztráty vzniklé v zahraničí stálé provozovně společnosti se sídlem na Kypru mohou být kompenzovány zisky z kyperské společnosti.

Skupinová úleva (Group relief)
Byla přijata pravidla skupinové úlevy, které umožňují snížení daňových ztrát mezi holdingovou společností a jejími dceřinými společnostmi v případě, kdy holdingová společnost vlastní alespoň 75 % z dceřiných společnostech přímo či nepřímo a / nebo jinak mezi společnostmi téže skupiny, za celý rok. Nicméně ztráty z předchozích období nelze pro skupinovou úlevu uplatnit.


Na základě uvedených pravidel je společnost považována za člena skupiny, pokud je alespoň 75 % dceřiné společnosti vlastněno druhou společností, nebo obě společnosti jsou alespoň ze 75% dceřinou společností třetí společnosti.

SÍŤ UMOŽŇUJÍCÍ ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ
Kypr kombinuje režim nízkých daní se sítí smluv o zamezení dvojího zdanění. Byl zde uzavřen nejvyšší počet smluv o zamezení dvojího zdanění ve srovnání s jinými offshore jurisdikcemi, a to zejména se zeměmi střední a východní Evropy a několika zeměmi Blízkého východu. Většina smluv vychází z modelu OECD a všechny mají vliv na snížení nebo odstranění obvyklé srážkové daně uložené smluvními státy z dividend, úroků a licenčních poplatků. To je výhodné pro obchod s některými zeměmi východní Evropy a Ruskem, protože zahraniční investoři investující ve východní Evropě mají možnost směrovat své investice přes zemi, jako je Kypr, který má smlouvu se zemí přijímající investici, a umožňuje tak snížit, a v některých případech eliminovat, srážkové daně.Kypr, jedna z nejmenších evropských nízkodaňových jurisdikcí, je vhodným místem pro umístění zprostředkovatelské společnosti, vzhledem ke kombinaci daňových smluv a nízkých daní na ostrově. Dividendy mohou protékat kyperskou společností zcela osvobozené od daní a společnost může využívat rozsáhlé sítě smluv o zamezení dvojího zdanění.

 

Kyperský daňový kalendář s přehledem termínů platby daní a odvodů neleznete na následující straně >>

 

 

Podrobné informace o konkrétních typech kyperských společností a příkladech jejich využití s ohledem na daňové aspekty naleznete zde >>
 

 

Zprostředováváme založení bankovních účtů a on-line platebních bran pro právnické osoby u těchto finančních ústavů:

Mapa stránek | Podmínky používání stránek | Prohlášení o ochraně dat
Copyright zakladanispolecnostinakypru.cz © 2011-2016
Ochranné známky nebo registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastník.Advokátní kancelář Brno | ARNET JB s.r.o. | Astra účetnictví | Doporučujeme.net | DŮM a Vybavení | Ekonomikon.cz | Fitness Plzeň | Goog.cz | Inzerce zdarma | JakNaWeb.com | Katalog 1x.cz | Katalog-odkazů.cz | Levné sídlo pro firmy | LUXO koupelny | Nejlepší vtipy na Vtipy o.xf.cz | Server hosting | Seznam českých a slovenských internetových stránek | Sidlo | Spalovače tuku | Účetnictví, daně, mzdy | Virtualni kancelare Praha | Worldtax.eu | www.ukazatel.cz | www.waudit.cz | zebricek.cz | ostatn? partne?i >>