Podnikejte bez obav - Jednatele.cz

Zakládání společností na Kypru, Kypr, offshore firmy, ready made shlef kyperská společnost

Zakládání společností na Kypru
Ready made kyperské firmy
Korporátní daň 12,5% nebo 0%
Odměny zahraničním manažerům 0%

Anonymní akcie a ochrana soukromí v české společnosti prostřednictvím anonymní společnosti na Kypru

Anonymní akcie existují v řadě zemí světa. Donedávna bylo možné je mít také v České republice. Koncem května však vláda schválila návrh regulovat anonymní akcie tím, že je firmy budou muset povinně zapisovat do centrálního depozitáře nebo uložit v listinné podobě v bance. Obě tyto varianty mají údajně pomáhat v boji proti korupci a praní špinavých peněz. Především však zajišťují možnost identifikovat vlastníka akcií, a tím ho zcela připravit o soukromí k čemu hlavně anonymní akcie slouží.

Ne každý má zájem zveřejňovat své podíly ve firmách. Akcie na majitele (anonymní akcie) umožňovaly utajit vlastníka, který se rozhodl chránit své soukromí, nebo nechtěl vypadat před okolím jako zbohatlík a chránil tak sebe nebo svoji rodinu před různými možnými negativními vlivy okolí. Zrušení akcií na majitele v tomto směru jistě mnoho lidí zasáhlo a ještě zasáhne. Naštěstí existují způsoby, jak se této ztrátě soukromí vyhnout a zajistit si znova anonymní akcie místo akcií na doručitele.

 

Anonymní akcie a soukromí - řešení ochrany soukromí a anonymního vlastnictví akcií po zrušení anonymních akcií v České republice

Jedním z nich je založení anonymní společnosti na Kypru. Vlastnictví české akciové společnosti (a.s.) nebo české společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) lze převést na tuto anonymní kyperskou společnost, což pro akcionáře představuje řadu výhod. Jednou z nich je ochrana majetku a ochrana soukromí díky omezenému on-line výpisu z kyperského obchodního rejstříku. Ten na rozdíl od českého výpisu z obchodního rejstříku obsahuje pouze registrační číslo firmy, její název a datum, kdy byla založena, a informaci o tom, že je tato firma stále aktivní.  Ostatní údaje jako jsou jména, adresy, rodná čísla akcionářů, změny v podílovém vlastnictví firmy atd. jsou touto cestou online nezjistitelné.
Pro ještě vyšší stupeň ochrany majetku a soukromí koncový akcionář (tj. skutečný vlastník společnosti)  tak svěřuje své akcie trustu, tzv. nominee shareholder, zastupujícímu akcionáři. Ideální je kombinovat tyto kroky se založením trustu (svěřenectví), jež je v anglosaském právním systému využíváno po staletí Zpětný převod akcií je kdykoliv možný prostřednictvím zajišťovacích instrumentů.

 

Řešení zachování anonymních akcií a možnost ucházení se o státní zakázky

Pokud se firma například uchází o státní zakázku a musí hodnověrně doložit seznam koncových akcionářů tj. v případě anonymní kyperské společnost nominee akcionářů. Podíl ve společnosti má koncový „beneficial“ akcionář zajištěn zajišťovací instrumenty, které tento zpětný převod akcií umožní případně. Tyto zajišťující instrumenty jsou klientovi předány spolu s nákupem společnosti a může je kdykoliv uplatnit. Zastupujících „nominee“ akcionáři jsou z hlediska orgánů české státní správy skutečnými a jedinými vlastníky akcií.
 


Anonymní akcie a ochrana soukrmí - jak funguje ochrana anonymity akcionářů v praxi?

Pro ochranu anonymity vlastníka firmy a pro ochranu jeho akcionářů je využívána služba nominee shareholders. Ti jsou zapsáni v listinách a registrech jako majitelé klientovy zahraniční společnosti a jednají na základě mandátní smlouvy. Tato zahraniční společnost, firma v cizině, je řízena prostřednictvím nominee ředitele nebo zmocněného zástupce nebo přímo klientem na základě generální plné moci nebo specifických plných mocí. Díky tomu je plně chráněna anonymita vlastnictví a managementu firmy.
Vlastníkem akcií české a.s. nebo s.r.o. je zahraniční společnost, která bude vlastnit akcie nebo obchodní podíl v  česká společnost..
Z jednoduše dohledatelných akcionářů se tak stávají zahraniční anonymní akcionáři nebo anonymní akcionáři trustu. Výhodou trustu zůstává absolutní anonymita, tedy oddělení vloženého majetku od majetku zakladatele svěřeneckého fondu. Skutečné vlastnictví tak zůstává utajeno a anonymní akcionáře nelze jakkoliv zveřejňovat. Trust je díky tomu velmi často používán jako prostředek správy akcií v případech, že firma nemá zájem používat akcie na doručitele.Anonymní akcie na Kypru - jaké jsou další výhody zahraničních společností na Kypru?


Kromě ochrany soukromí a ochrany majetku má založení zahraniční společnosti na Kypru i mnoho dalších výhod. Podle kyperské legislativy je čistý zisk mezinárodních obchodních společností na Kypru zdaněn sazbou 10%. Příjmy ze zahraničí, tj. vytvořené činností mimo Kypr je sazba zdanění dokonce 0%. Navíc Kypr uzavřel s Českou republikou dohodu o zamezení dvojího zdanění. Na Kypru se rovněž neuplatňují žádné licenční poplatky.

Vlastnictví akcií v určitých firmách může být pro akcionáře pouze formou investice. Každá firma má svůj vlastní statutární orgán, který za ni vystupuje a jedná. Vlastník akcií za firmu primárně neodpovídá a ve většině případů, pokud není majoritním akcionářem, její konání ani nemůže ovlivnit. Nelze se tedy divit, že nechce být s aktivitami firmy vždy a všude spojován. Chcete-li si uchránit své soukromí a majetek, a přesto vlastnit akcie své firmy, nabízíme vám vytvoření plně anonymní firemní struktury.

Více informací o založení společnosti na Kypru >>
Cena a obsah slu6bz založení anonymní kyperské firmy s anonymními akciemi >>
 

Zprostředováváme založení bankovních účtů a on-line platebních bran pro právnické osoby u těchto finančních ústavů:

Mapa stránek | Podmínky používání stránek | Prohlášení o ochraně dat
Copyright zakladanispolecnostinakypru.cz © 2011-2016
Ochranné známky nebo registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastník.Advokátní kancelář Brno | ARNET JB s.r.o. | Astra účetnictví | Doporučujeme.net | DŮM a Vybavení | Ekonomikon.cz | Fitness Plzeň | Goog.cz | Inzerce zdarma | JakNaWeb.com | Katalog 1x.cz | Katalog-odkazů.cz | Levné sídlo pro firmy | LUXO koupelny | Nejlepší vtipy na Vtipy o.xf.cz | Server hosting | Seznam českých a slovenských internetových stránek | Sidlo | Spalovače tuku | Účetnictví, daně, mzdy | Virtualni kancelare Praha | Worldtax.eu | www.ukazatel.cz | www.waudit.cz | zebricek.cz | ostatn? partne?i >>